Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

20/02/2024

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on 1-10 kertaa sisältävä kokonaisuus, jonka kesto määritellään asiakkaan kanssa yhdessä tarpeen mukaiseksi. Olen paraikaa näitä taitoja opiskeleva, joten saat kauttani terapiaa huokeammin hinnoin. Yhdistän ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja lähtökohtiin myös kehotyöskentelyä mielikuva-, läsnäolo- ja hengitysharjoituksin sekä myös kehollisia hoitoja näin yhdessä sovittaessa.

Ratkaisukeskeisyys terapiassa tarkoittaa edistymistä, toivotun suunnan näkemistä ja paremman edistämistä ongelmalähtöisyyden sijaan. Huomio kiinnittyy asiakkaan omiin vahvuuksiin, onnistumisiin, uskoon, kyvykkyyteen ja niihin asioihin sekä poikkeuksiin, jotka ovat menneet paremmin eletyssä elämässä. Kaikella koetulla on jotain taikaa mukanaan, joka voi häpeän ja alivireyden sijaan tuoda tähän päivään epätäydellisyydestä nousevaa kauneutta. Näin minä terapeuttina ja omassa elämässäni vahvasti uskon. Me tarvitsemme vierellä kulkijoita ja välistä myös ihan koulutettuja ammattikseen toisia auttavia.

"Teit minulle näkyväksi oman tilanteeni. Sain prosessissa nähdä kaiken, mitä olen tehnyt ja ennen kaikkea autoit oivaltamaan omia keinoja jatkaa. Vaikkakin itse oivalsin seuraavat askeleet, en olisi löytänyt niitä ilman sinun apuasi." 

Tämä asiakkaani antama palaute kertoo mielestäni erittäin hyvin sen, mistä ratkaisukeskeisessä terapiassa on kyse. Ihmisen auttamisesta löytämään omat vahvuutensa, voimavaransa ja uudet näkökulmat hänen omaan käyttöönsä elämän tilanteessaan olipa se mikä tahansa.