Japanilainen akupainanta eli shiatsu

20/02/2024

Japanilainen akupainanta eli shiatsu on hierontamenetelmä, joka perustuu perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Hoito toteutetaan käsin ilman ihokudoksen läpi pistettäviä neuloja. Shiatsu sanana tarkoittaakin sormilla painamista. Frantsilassa oppimani shiatsun tyylilaji on hidasta ja rauhoittavaa, jossa painellaan kehon energiakanavia sekä niillä sijaitsevia meillä länsimaissakin tunnistettuja sähkömagneettiselle värähtelylle herkkiä akupisteitä. Pehmeällä hoitoalustalla lattialla tehtävään 2h shiatsu hoitoon kuuluu myös vetoja ja venytyksiä aina asiakasta kuunnellen. Toteutan tällöin shiatsun sormien lisäksi kämmeniä, kyynärvarsia ja jalkoja paineluapuna käyttäen. Nykyaikainen shiatsu-terapia pohjautuu myös lääketieteelliseen tutkimukseen monen sadan vuoden "ihmiskokeiden" ja kehityksen lisäksi.

2h hoito voidaan toteuttaa joko hierontaplintillä tai lattialla pehmeällä hoitoalustalla toteutettuna hoitona. Voit valita hoidon toteutuksen varauksesi yhteydessä kirjoittamalla tarpeestasi ja toiveestasi lisätietoa kohtaan. Hoitoalustalla toteutettaessa sinun on hyvä pukeutua mukaviin vaatteisiin hoidon ajaksi, jotka eivät paina. Ethän syö raskasta ateriaa juuri ennen hoitoa.

Akupainannalla hoidetaan ja ylläpidetään ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä

Shiatsu vahvistaa ja auttaa kehoa auttamaan itse itseään. Olet tervetullut shiatsuun, kun vauhti, odotukset tai vaatimukset ylittävät kyvyn kuunnella itseäsi ja pysähtyä. Tällöin elimistön luontainen tasapainotila järkkyy ja kosketus itseen heikkenee. Tämä hoidollinen hetki luo mahdollisuuden koko mielen ja kehon konkreettiselle pysähtymiselle. Shiatsu luo hetken hiljaisuudelle itsesi äärellä. Säännöllinen shiatsu-hoito vahvistaa ja auttaa kehoa auttamaan itse itseään. Se auttaa sinua kärsitpä unettomuudesta, erilaisista hermoston yli- tai alivireyksistä johtuvista kuormitustiloista kipu- tai jumitiloin, matala-asteisine tulehduksineen tai tukostiloineen. Akupainannalla voimme auttaa elimistöä rentoutumaan, tukostiloja hellittämään, aineenvaihduntaa elpymään ja elinvoimaa palautumaan.

"Vaivun hoidon aikana syvään rauhoittavaan tilaan, johon en muutoin kykene."

Mitä hoidon aikana tapahtuu?

Länsimaisen ymmärryksemme kautta hermostomme tasapainottuu lepohermostomme aktivoitumisen myötä. Tämä ylivirittyneisyydestä laskevaa tai alivireystilasta nostava hermoston lepotila tasapainottaa vaivuttaen hoidon aikana ihmisen unen ja valveen rajamaille hyvään ja syvään hoitavaan tilaan. Tätä rentoutumisen tilaa ohjaa niin yksinkertainen asia kuin hengitys. Myös me länsimaissa olemme voineet todeta tutkimuksin iholla olevat sähkömagneettiselle värähtelylle herkät kohdat. Näitä kohtia käsittelemällä kehossamme vapautuu mielihyvähormoneja, kuten endorfiinia. Tämän meilihyvähormonin vaikutuksesta kipu häviää, mieli ja keho rauhoittuvat, verenpaine laskee ja lihasjännityksen laukeavat. Tällöin solujen hapensaanti paranee veren- ja imunestekierron tehostumisen myötä. Hoitojen avulla elimistössämme virtaavat energiat saavat mielemme ja kehomme toimimaan tasapainoisemmin. Nämä energiat ovat puhdasta fysiikkaa; hiukkasten värähtelyä eri taajuuksin riippuen kehomme materiasta. Erilaiset kuormitustilat lihasjännityksineen, matala-asteisine tulehduksineen tai tukostiloineen estävät elimistömme tapahtuvaa luonnollista virtausta. Akupainannan avulla tukostilat hellittävät, aineenvaihdunta elpyy, rentoutuminen mahdollistuu ja elinvoimamme palautuu kehon itsensä toimiessa.

Polkuni akupainannan maailmaan

Vuoropuhelevaa hoitoa

Mielenkiintoni itämaista lääketiedettä kohtaan heräsi käsilläni kuuntelevan, tuntevan ja vuoropuhelevan työni tuotoksena. Koin, että en ollut löytänyt riittäviä ja loogisia selityksiä tuntemilleni asioille hoitotyössäni puhtaasti länsimaisen, usein ongelma ja diagnoosikeskeisen, lääketieteen kautta. Haluan ymmärtää ja auttaa asiakkaitani, käsitellä sekä mieltä että kehoa yhdessä näille tasapainoa tuottaen, etsiä syy ja seuraussuhteita kokonaisvaltaisemmin elämän kokemisen ja oireiluidemme kautta, osana luontoamme. Yllätyksekseni en ole vain saanut lisää uutta tietoa vaan myös kyennyt syventämään aikaisempien opintojeni ja työni sekä kokemukseni tuomaa pääomaa aivan uudella tavalla. Nautin voida yhdistää ja miksata tietoa ja taitoa asiakkaitteni parhaaksi. Jokainen asiakas myös opettaa minua ja tämä matka polkuineen ei pääty koskaan.